CP of Malta, Press Release: Malta supporting the US attempt at a Coup in Venezuela

2/7/19 4:29 PM
  • Malta, Communist Party of Malta En Europe Communist and workers' parties

 

It is really shameful that the Maltese Government has joined forces other EU Governments who are backing the Trump administration in its’ efforts to overthrow the legitimate Government of Venezuela and install a dictator against the will of the majority of the people of Venezuela.

Nicholas Maduro was elected by 67.8% of the votes cast, in an election were 6 other opposition parties participated, and two opposition parties boycotted this election held last May. The Economic situation in Venezuela is the direct result of US and EU sanctions and of the confiscation of Venezuela’s money by the US and European Banks. The Bank of England alone confiscated 2.1 Billion Sterling in gold.

Foreign observers including those coming from the United States stated afterward that the elections were fair, even the other Six opposition Parties that had participated, none of them protested against the results obtained. The call by the EU for a fresh election is not justified. This call exposes the EU for what it really is, another imperialist organization.

This attitude taken by the Maltese Government puts the Prime Minister is a contradictory position. One one hand the Prime Minister had supported the leader of opposition Adrian Delia because he was democratically elected, and the other his is supporting Juan Guaido proclaimed himself interim president without actually being elected. In other words, both the EU and the Maltese Government are supporting a dictator, and coup d’etat in Venezuela as the United Nations recognize Nicholas Maduro and his Government as the legitimate President and Government of Venezuela.

 

Victor Degiovanni

Secretary PKM

Tel. 79730549

 

 

 

 

 

Stqarrija Stampa

Malta qed tappogja l-attentat ta’ l-Istati Uniti ghal-Kolp ta’ Stat fil-Venezuela

 

Hu verament tal-misthija li l-Gvern Malti inghaqad ma gvernijiet complici tal-UE li qedhin jappoggaw l-isforzi ta’ l-Istati Uniti sabiex jitwaqqa l-Gvern legitimu tal-Venezwela u minfloku jitpogga dittatur kontra r-rieda tal-poplu Venezwelan.

Nicholas Maduro kien gie elett b’ 67.8% tal-Voti mitfuha f-elezzjoni fejn hadu sehem ukoll 6 partiti ohra tal-opozzizjoni, waqt li zewg partiti tal-opozzizjoni ibbojkotjaw din l-elezzjoni, li saret f’Mejju tas-sena l-ohra. Is-sitwazzjoni ekonomika fil-Venezwela hi dovuta direttament ghas-sanzjonijiet imposti mill-Istati Uniti u mill-UE, kif ukoll mill-konfiska ta’ flus mill-Banek Amerikani u dawk Ewropej. Il-Bank of England wahdu ikkonfiska 1.2 Sterlina f’deheb.

Osservaturi barranin inkluzi dawk mill-Istati Uniti kienu qalu li dawn l-elezzjonijet kienu gusti, anki l-partiti li hadu sehem, hadd minnhom ma ‘protesta kontra rizultat miksub. It-talba sabiex isiru elezzjonijiet mil-gdid mil-UE ma kenitx talba iggustifikata, imma kixfet il-maskra ta’ x’verament hi l-UE, organizzazjoni ohra ‘mperjalista.Din l-attegjament tal-Gvern Malti tpoggi lill Prim Ministru f’ pozzizjoni kontradittorja, fil-kas tal-Kap ta’ l-Oppozizzjoni Adrian Delia appogja lill Delia ghaliex kien elett demokratikament, u issa qed jappogja li Juan Guaido bniedem li hata lillu innifsu President, u qatt ma gie elett. Fi kliem iehor kemm l-UE u l-Gvern Malti qed jappogaw dittatur, u kolp ta’ stat fil-Venezwela ghaliex il-Gnus Maqghuda taghraf lill Nicholas Maduro u l-gvern tieghu, bhala l-President u l-gvern legittimu tal-Venezwela